Oferta kształcenia

Skierowana jest do uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami, z autyzmem

Dysponujemy

Biblioteką i czytelnią multimedialną, pracowniami komputerowymi, dużą salą gimnastyczną, siłownią, dobrze wyposażoną salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata, boiskiem sportowym oraz terenem rekreacyjnym wokół szkoły

Profesjonalna kadra

Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającym podopiecznym naukę, opiekę i bezpieczeństwo.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – WWRD działa od września 2014 r. Prowadzimy zajęcia dla dzieci i zajmujemy się wspieraniem rodziców dzieci korzystających z WWRD.

 

Zespół WWRD:

 

 • ocenia poziom funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwoju,
 • opracowuje indywidualny program terapeutyczny dla dziecka,
 • monitoruje postępy dziecka i dostosowuje program zajęć w zależności od zmiany funkcjonowania dziecka.

 

W zespole WWRD pracują:

 

 • pedagodzy z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 
 • psycholog,
 • logopeda,
 • terapeuci integracji sensorycznej,
 • rehabilitanci.

 

Posiadamy doświadczenie w pracy z dziećmi z:

 

 • opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem,
 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem,
 • zespołami genetycznymi,
 • zaburzeniami rozwoju mowy.

 

Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia jest OPINIA o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie szkoły.

Obejmujemy pomocą dzieci od 2 roku życia do czasu podjęcia nauki w szkole. W przypadku dzieci młodszych, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o przyjęciu na zajęcia decyduje dyrektor szkoły po konsultacji z zespołem WWRD. Zajęcia odbywają się na terenie Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego (Budynek B) w godzinach dostosowanych do możliwości rodziny. Dzieci korzystają z zajęć w wymiarze 2 godzin tygodniowo (8 godz. w miesiącu) w zależności od potrzeb dziecka i możliwości rodziny. Prowadzimy zajęcia indywidualne oraz w małych grupach dzieci z podobnymi trudnościami.

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: 48 612 80 90. Informacje również na szkolnej stronie internetowej: zielone.eu

Łącza zewnętrzne