Oferta kształcenia

Skierowana jest do uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami, z autyzmem

Dysponujemy

Biblioteką i czytelnią multimedialną, pracowniami komputerowymi, dużą salą gimnastyczną, siłownią, dobrze wyposażoną salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata, boiskiem sportowym oraz terenem rekreacyjnym wokół szkoły

Profesjonalna kadra

Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającym podopiecznym naukę, opiekę i bezpieczeństwo.

Szkoła Podstawowa Specjalna

Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach istnieje od 01.09.2013 roku. Kształci uczniów na I i II etapie edukacyjnym oraz uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych. Na poszczególnych etapach edukacyjnych obejmuje opieką uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz ze sprzężonymi niepełno sprawnościami.

Oprócz zajęć dydaktycznych nasi uczniowie mają możliwość korzystania z bezpłatnej rehabilitacji, terapii sensorycznej, sali doświadczania świata, różnorodnych zajęć rewalidacyjnych: w tym logopedycznych w tym zajęcia z komunikacji alternatywnej i wspomagającej, pedagogicznych, psychologicznych.

Wiek ucznia w szkole podstawowej - od 6 do 20 roku życia, z możliwością przedłużenia o jeden rok nauki w szkole, na każdym etapie edukacyjnym.

 

Metody wykorzystywane w czasie zajęć:

 

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC,
 • Programy Aktywności i Komunikacji Knillów,
 • Metoda Snoezelen - Sala Doświadczania Świata,
 • Metoda Ośrodków Pracy,
 • Stymulacja polisensoryczna,
 • Integracja Sensoryczna,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Pedagogika zabawy,
 • Metoda F. Affolter,
 • Metody behawioralne,
 • Zabawy paluszkowe,
 • Muzykoterapia
 • Masaże, itp. 

 

Zajęcia prowadzone tymi metodami mają na celu:

 

 • rozwijanie i doskonalenie zmysłów,
 • rozwijanie auto-orientacji i orientacji przestrzennej,
 • ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej,
 • ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej oraz słuchu fonetycznego,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej,
 • ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej,
 • kształtowanie i rozwijanie procesów poznawczych,
 • rozwijanie i doskonalenie mowy oraz innych systemów komunikowania,
 • rozwijanie procesów myślenia np. wykrywania różnic i podobieństw, klasyfikowanie, uogólnianie, kształtowanie pojęć,
 • wydłużanie czasu koncentracji uwagi i wiele innych wynikających z potrzeb dziecka.

 

 

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: 48 612 80 90. Informacje również na szkolnej stronie internetowej: zielone.eu

Łącza zewnętrzne