Oferta kształcenia

Skierowana jest do uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami, z autyzmem

Dysponujemy

Biblioteką i czytelnią multimedialną, pracowniami komputerowymi, dużą salą gimnastyczną, siłownią, dobrze wyposażoną salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata, boiskiem sportowym oraz terenem rekreacyjnym wokół szkoły

Profesjonalna kadra

Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającym podopiecznym naukę, opiekę i bezpieczeństwo.

Oddział przedszkolny

Obecnie nasze przedszkole tworzą trzy oddziały: "Biedronki", "Krasnoludki" oraz "Pszczółki". W przedszkolu przebywają dzieci od 3 do 9 roku życia realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej). Każde dziecko idzie swoją własną ścieżką edukacyjną i terapeutyczną w odpowiednim dla siebie tempie, realizując przygotowany dla każdego z nich Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

Oprócz zajęć dydaktycznych nasi uczniowie mają możliwość korzystania z bezpłatnej rehabilitacji, terapii sensorycznej, sali doświadczania świata, różnorodnych zajęć rewalidacyjnych, w tym logopedycznych, pedagogicznych, psychologicznych.

Wiek: od 3 do 9 roku życia 
Liczba oddziałów: 3 
Liczba uczniów: ogółem 13

 

Plan dnia na rok szkolny 2018/2019

 

 • 8:00–8:30 - Schodzenie się dzieci. Ćwiczenia w samodzielności (zmiana obuwia, zdejmowanie kurtek, czapek i chowanie do szafek).
 • 8:30–9:00 - Zajęcia "Cztery pory roku".
 • 9:00–9:20 - Przygotowanie do śniadania (mycie rąk, rozkładanie talerzyków). Śniadanie.
 • 9:20–9:30 - Nauka higieny osobistej (mycie zębów, nauka korzystania z toalety).
 • 9:30–9.50 - Zajęcia edukacyjne Zabawy muzyczne – muzykoterapia.
 • 9.50–10:30 - Zabawy swobodne oraz kierowane. 
 • 10:30–11:00 - Zabawy plastyczne (ćwiczenia motoryki małej).
 • 11:00–11:20 - Spacer (zabawy na świeżym powietrzu – ćwiczenia motoryki dużej).
 • 11:20–11:40 - Ćwiczenia Ruchu Rozwijającego W. Sherborn lub ćwiczenia gimnastyczne.
 • 11:40–12:20 - Obiad (nauka jedzenia łyżką i widelcem, picie z kubka). Toaleta
 • 12:20–13:00 - Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (masażyki) lub zajęcia w Sali Doświadczania Świata.

 

Aby w pełni oddziaływać na dzieci zapewniając im maksymalną możliwość rozwoju,
korzystamy w naszej pracy z elementów różnych metod:

 

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC,
 • Programy Aktywności i Komunikacji Knillów,
 • Metoda Snoezelen - Sala Doświadczania Świata,
 • Metoda Ośrodków Pracy
 • Stymulacja polisensoryczna,
 • Integracja Sensoryczna,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Pedagogika zabawy,
 • Metoda F. Affolter,
 • Metody behawioralne,
 • Zabawy paluszkowe,
 • Muzykoterapia
 • Masaże, itp. 

 

Propozycja zabaw dla dzieci, które wykorzystujemy w naszym oddziale przedszkolnym:

 

1. Plamy

 

Materiały: arkusze papieru A4, farba wodna, pędzle. Chlapnąć trochę bardzo rzadkiej farby na papier, dmuchać na nią, przechylać kartkę, żeby farba spływała, pomóc palcem. Zastanowić się wspólnie, co przypomina powstała plama, może domalować oczy i będzie potwór? Może domalować kropki i będzie chmura, z której pada deszcz?

 

2. Wyklejanki

 

Potrzebne arkusze papieru, klej, nożyczki, grube flamastry, kolorowe czasopisma, reklamowe gazetki. Wyszukać w gazetach zdjęcia domu, psa, aut, drzew, kwiatów, dorosłych, dzieci, samolotu itd. Jedne wyciąć, inne wydrzeć. Nakleić na większym papierze całą scenę. Domalować szczegóły, fragmenty tła. Namalować lub nakleić naokoło ramkę.

 

3. Kółko graniaste

 

Trzymamy się za ręce i posuwamy się w jednym kierunku po obwodzie koła, śpiewając: 

Kółko graniaste
Czworokanciaste,
Kółko nam się połamało,
Cztery grosze kosztowało,
A my wszyscy bęęęc! 

… i przewracamy się wśród śmiechu i okrzyków, ale jednocześnie staramy się nie przerwać kręgu. Im bardziej wymyślna wywrotka, tym większa radość. Po czym zabawa zaczyna się od początku, aż do zmęczenia lub znudzenia biorących w niej udział. 

 

4. Inna wersja "Jedzie pociąg z daleka".

 

Zachęcamy dziecko do położenia się na kocu. Trzymając koc za 2 rogi wozimy dziecko śpiewając piosenkę np. "Jedzie pociąg z daleka".

 

5. Naleśnik

 

Zawijamy dziecko w koc i zachęcamy do samodzielnego wydostania się z koca.

 

6. Zabawy w ryżu

 

Do dużej miski np. na pranie wsypujemy sporą ilość ryżu, kaszy, fasoli, siemienia lub kukurydzy. W misce umieszczamy atrakcyjne dla dziecka, ale niezbyt duże przedmioty (np. piłki, guziki, nakrętki z butelek, autka, klocki). Zachęcamy dziecko do odnajdywania ukrytych skarbów.

 

Podział grup w roku szkolnym 2018/2019:

 

I oddział przedszkolny "Biedronki" - wychowawca mgr Izabela Jasek

II oddział przedszkolny "Krasnoludki" - wychowawca mgr Justyna Luty

III oddział przedszkolny "Pszczółki" - wychowawca mgr Magdalena Baran

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: 48 612 80 90. Informacje również na szkolnej stronie internetowej: zielone.eu

Łącza zewnętrzne