Oferta kształcenia

Skierowana jest do uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami, z autyzmem

Dysponujemy

Biblioteką i czytelnią multimedialną, pracowniami komputerowymi, dużą salą gimnastyczną, siłownią, dobrze wyposażoną salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata, boiskiem sportowym oraz terenem rekreacyjnym wokół szkoły

Profesjonalna kadra

Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającym podopiecznym naukę, opiekę i bezpieczeństwo.

Oddział przedszkolny

Obecnie nasze przedszkole tworzą trzy oddziały: "Biedronki", "Aniołki" oraz "Pszczółki". W przedszkolu przebywają dzieci od 3 do 9 roku życia realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej). Każde dziecko idzie swoją własną ścieżką edukacyjną i terapeutyczną w odpowiednim dla siebie tempie, realizując przygotowany dla każdego z nich Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

Oprócz zajęć dydaktycznych nasi uczniowie mają możliwość korzystania z bezpłatnej rehabilitacji, terapii sensorycznej, sali doświadczania świata, różnorodnych zajęć rewalidacyjnych, w tym logopedycznych, pedagogicznych, psychologicznych.

Wiek: od 3 do 9 roku życia 
Liczba oddziałów: 3 
Liczba uczniów: ogółem 15

 

Aby w pełni oddziaływać na dzieci zapewniając im maksymalną możliwość rozwoju,
korzystamy w naszej pracy z elementów różnych metod:

 

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC,
 • Programy Aktywności i Komunikacji Knillów,
 • Metoda Snoezelen - Sala Doświadczania Świata,
 • Metoda Ośrodków Pracy
 • Stymulacja polisensoryczna,
 • Integracja Sensoryczna,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Pedagogika zabawy,
 • Metoda F. Affolter,
 • Metody behawioralne,
 • Zabawy paluszkowe,
 • Muzykoterapia
 • Masaże, itp. 

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: 48 612 80 90. Informacje również na szkolnej stronie internetowej: zielone.eu

Łącza zewnętrzne