Oferta kształcenia

Skierowana jest do uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami, z autyzmem

Dysponujemy

Biblioteką i czytelnią multimedialną, pracowniami komputerowymi, dużą salą gimnastyczną, siłownią, dobrze wyposażoną salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata, boiskiem sportowym oraz terenem rekreacyjnym wokół szkoły

Profesjonalna kadra

Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającym podopiecznym naukę, opiekę i bezpieczeństwo.

Obchody Dnia Godności

„Jestem, żyję i mam prawo do szczęścia”.
Dnia 8 maja 2019r. uczestniczyliśmy w obchodach Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych. 

Imprezę tę w naszym mieście zapoczątkowało stowarzyszenie „Przyjazny Dom” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Pionkach w celu zaznaczenia obecności osób niepełnosprawnych wśród nas. Osoby te mają takie samo prawo do życia jak każdy inny człowiek. Całe przedsięwzięcie rozpoczęło się wspólnym przemarszem – kolorowym korowodem główną ulicą miasta. Na zakończenie podziwialiśmy prace tworzone przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: 48 612 80 90. Informacje również na szkolnej stronie internetowej: zielone.eu

Łącza zewnętrzne