Oferta kształcenia

Skierowana jest do uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami, z autyzmem

Dysponujemy

Biblioteką i czytelnią multimedialną, pracowniami komputerowymi, dużą salą gimnastyczną, siłownią, dobrze wyposażoną salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata, boiskiem sportowym oraz terenem rekreacyjnym wokół szkoły

Profesjonalna kadra

Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającym podopiecznym naukę, opiekę i bezpieczeństwo.

Sprzątanie Świata.

W dniu 20 września 2019 roku na terenie naszej szkoły po raz kolejny została przeprowadzona ogólnokrajowa akcja
“SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2019 r.” Tegoroczna kampania przebiegała pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”.


Mając na uwadze tegoroczne hasło uczniowie naszej szkoły brali udział w programach które zachęcały ich do podejmowania działań, dzięki którym ograniczona zostanie ilość wytwarzanych odpadów oraz staną się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami,
a w konsekwencji nie będą zaśmiecać i niszczyć środowiska.
Mogliśmy zobaczyć prezentację multimedialną pod hasłem „ Jak segregować odpady” przygotowaną przez uczennice klasy I fp. Dziękujemy dziewczynom za przekazanie cennych informacji.

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: 48 612 80 90. Informacje również na szkolnej stronie internetowej: zielone.eu

Łącza zewnętrzne