Oferta kształcenia

Skierowana jest do uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami, z autyzmem

Dysponujemy

Biblioteką i czytelnią multimedialną, pracowniami komputerowymi, dużą salą gimnastyczną, siłownią, dobrze wyposażoną salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata, boiskiem sportowym oraz terenem rekreacyjnym wokół szkoły

Profesjonalna kadra

Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającym podopiecznym naukę, opiekę i bezpieczeństwo.

Zajęcia Integracji Sensorycznej

Zajęcia z integracji sensorycznej to przede wszystkim świetna zabawa. Na zajęciach w przyjemny i absorbujący dla dziecka sposób dokonuje się integrowanie bodźców. Dzieci mają możliwość dostarczać sobie bodźców: przedsionkowych, proprioceptywnych, dotykowych, wzrokowych, słuchowych i węchowych i dzięki temu lepiej radzą sobie w otaczającym ich świecie.

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: 48 612 80 90. Informacje również na szkolnej stronie internetowej: zielone.eu

Łącza zewnętrzne