Oferta kształcenia

Skierowana jest do uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami, z autyzmem

Dysponujemy

Biblioteką i czytelnią multimedialną, pracowniami komputerowymi, dużą salą gimnastyczną, siłownią, dobrze wyposażoną salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata, boiskiem sportowym oraz terenem rekreacyjnym wokół szkoły

Profesjonalna kadra

Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającym podopiecznym naukę, opiekę i bezpieczeństwo.

Konkurs "Christmas time"

Konkurs „Christmas time”
REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs “Christmas time” organizowany jest w Szkole Specjalnej w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach. Przeznaczony jest dla chętnych uczniów grup przedszkolnych, klas 1-8 oraz szkoły branżowej oraz przysposabiającej do pracy.
 
2. Cele konkursu:
1) Zdobywanie wiedzy o tematyce świątecznej.
2) Poznawanie zwyczajów świątecznych w krajach anglojęzycznych.
3) Rozwijanie świadomości kulturowej.
3. Konkurs odbywa się w terminie od 07.12.2020 do 18.12.2020
4. Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki świątecznej w języku angielskim z wykorzystaniem słownictwa z tym związanego dowolną techniką.
5. Prace należy podpisać imieniem, nazwiskiem oraz klasą.
6. Ostateczny termin składania prac to 18.12.2020 r. do p. Eweliny Giernatowicz. Zdjęcia wykonanych prac należy przesyłać na e-mail: ewelinagiernatowicz@zielone.
7. Rozstrzygnięcie i wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 21.12.2020. Komisja Konkursowa w skład, której wchodzą nauczyciele języka angielskiego przy ocenie będzie brała pod uwagę:
- pomysł i oryginalność,
- walory plastyczne (technika i kompozycja wykonania prac)
- estetykę pracy,
- zaangażowanie,
- wykorzystanie słownictwa związanego z tematyką „Christmas”
8. Wśród uczestników konkursu zostanie wyłonionych 3 zwycięzców.
9. W konkursie przewidziane są NAGRODY.
10. Konkurs jest organizowany przez nauczycieli języka angielskiego p. Ewelinę Giernatowicz oraz p. Dorotę Banaś.

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: 48 612 80 90. Informacje również na szkolnej stronie internetowej: zielone.eu

Łącza zewnętrzne