Oferta kształcenia

Skierowana jest do uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami, z autyzmem

Dysponujemy

Biblioteką i czytelnią multimedialną, pracowniami komputerowymi, dużą salą gimnastyczną, siłownią, dobrze wyposażoną salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata, boiskiem sportowym oraz terenem rekreacyjnym wokół szkoły

Profesjonalna kadra

Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającym podopiecznym naukę, opiekę i bezpieczeństwo.

Szkolenie kadry pedagogicznej

Nauczyciele i specjaliści szkół specjalnych w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach odbyli w dniu 29 stycznia 2021 r szkoleniowe spotkanie superwizyjne z wprowadzania elementów ustrukturyzowanego nauczania w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu. Czas kiedy swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliła się z nami Pani psycholog Katarzyna Pęczak, będzie dla nas źródłem inspiracji do dalszej pracy.

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: 48 612 80 90. Informacje również na szkolnej stronie internetowej: zielone.eu

Łącza zewnętrzne