Oferta kształcenia

Skierowana jest do uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami, z autyzmem

Dysponujemy

Biblioteką i czytelnią multimedialną, pracowniami komputerowymi, dużą salą gimnastyczną, siłownią, dobrze wyposażoną salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata, boiskiem sportowym oraz terenem rekreacyjnym wokół szkoły

Profesjonalna kadra

Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającym podopiecznym naukę, opiekę i bezpieczeństwo.

Konkursy

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021 Uczniowie Naszej Szkoły brali udział w wielu konkursach: IV Przegląd Recytatorski organizowany przez Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu; Konkurs plastyczny „Zdrowo Żyć Chcemy, Więc Wiemy Co Jemy” organizowany przez Szkołę Specjalną w Pionkach; Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny organizowany przez Wielki Test „Świat i Ja” pod hasłem „Dziwny Rok”; Konkurs plastyczny „Christmas Time” organizowany przez Szkołę Specjalną w Pionkach.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Dziękujemy za wspaniały występ Paulinie Wydrych, która zajęła III miejsce w V Przeglądzie Kolęd i Pastorałek Osób Niepełnosprawnych „Muzyczne Anioły” organizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu. Życzymy Wszystkim dalszych sukcesów i nieustannego rozwijania talentów artystycznych. 

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: 48 612 80 90. Informacje również na szkolnej stronie internetowej: zielone.eu

Łącza zewnętrzne