Oferta kształcenia

Skierowana jest do uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami, z autyzmem

Dysponujemy

Biblioteką i czytelnią multimedialną, pracowniami komputerowymi, dużą salą gimnastyczną, siłownią, dobrze wyposażoną salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata, boiskiem sportowym oraz terenem rekreacyjnym wokół szkoły

Profesjonalna kadra

Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającym podopiecznym naukę, opiekę i bezpieczeństwo.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK 2021/2022

Od dnia 01.03 ogłaszamy nabór na rok szkolny 2021/22 do naszych oddziałów przedszkolnych dla dzieci 2,5 ,3 ,4 ,5 ,6 letnich, a w przypadku gdy dziecko jest odroczone od obowiązku szkolnego dzieci 7 i 8 letnie. Zapisy w sekretariacie szkolnym.

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: 48 612 80 90. Informacje również na szkolnej stronie internetowej: zielone.eu

Łącza zewnętrzne