Oferta kształcenia

Skierowana jest do uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami, z autyzmem

Dysponujemy

Biblioteką i czytelnią multimedialną, pracowniami komputerowymi, dużą salą gimnastyczną, siłownią, dobrze wyposażoną salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata, boiskiem sportowym oraz terenem rekreacyjnym wokół szkoły

Profesjonalna kadra

Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającym podopiecznym naukę, opiekę i bezpieczeństwo.

Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa – Dzień Kolorowej Skarpetki

Już dziś – 21 marca obchodzimy Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa – dzień kolorowej skarpetki – NIE DO PARY. Kombinacja liczb 21 i 3 – nie jest przypadkowa. Trisomia 21 to obecność dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów. Celem dnia jest podniesienie świadomości na temat życia i potrzeb osób z Zespołem Downa. Uczniowie naszej szkoły pamiętają o osobach z Zespołem Downa, aby wyrazić jedność z tymi osobami przygotowali wiele prac plastycznych przedstawiających kolorowe skarpety, pacynki, jak również założyli skarpetki nie do pary.

Kolorowe skarpetki, podobnie jak data obchodów, mają znaczenie symboliczne. Co symbolizują? Różnorodność , odmienność, społeczne niedopasowanie – czyli wszystko to, z czym na co dzień muszą zmagać się osoby dotknięte zespołem Downa.

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, dziecko, stoi i tekst „Dzień Kolorowej Skarpetki”

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: 48 612 80 90. Informacje również na szkolnej stronie internetowej: zielone.eu

Łącza zewnętrzne