Oferta kształcenia

Skierowana jest do uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami, z autyzmem

Dysponujemy

Biblioteką i czytelnią multimedialną, pracowniami komputerowymi, dużą salą gimnastyczną, siłownią, dobrze wyposażoną salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata, boiskiem sportowym oraz terenem rekreacyjnym wokół szkoły

Profesjonalna kadra

Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającym podopiecznym naukę, opiekę i bezpieczeństwo.

Bezpieczne Przedszkole

Od września tego roku dzieci z naszych oddziałów przedszkolnych przystąpiły do ogólnopolskiej akcji "Bezpieczne przedszkole".

Program "Bezpieczne przedszkole" jest skierowany do dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkola. Jego podstawowym celem jest wyrabianie u dzieci nawyków i umiejętności związanych z bezpieczeństwem (samoobsługa, higiena, nawyki prozdrowotne itp.) przy aktywnym współudziale rodziców, którzy również pogłębiają swoją wiedzę w tej dziedzinie oraz wprowadzanie zmian na placówce tak, by była miejscem bezpiecznym dla dzieci i pracowników.

Poniżej kilka zdjęć, jak nasze dzielne przedszkolaki poznają zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.

Okres świat to czas zakupów, wyjazdów do rodziny i znajomych. Dużo czasu spędzamy za kierownicą samochodu i dlatego musimy pamiętać o najważniejszej rzeczy - bezpieczeństwie. Nasze najmłodsze zuchy postanowiły wykonać plakat przypominający wszystkim o zachowaniu trzeźwości na ten magiczny, ale zarazem niebezpieczny czas świąt.

W ramach programu "Bezpieczne przedszkole" dzieci z oddziałów przedszkolnych "Biedronki" oraz "Krasnoludki" przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji "Zapobiegajmy pożarom" i wykonały plakat na konkurs plastyczny pt. "Dzieci zapobiegają pożarom". Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci i młodzież ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych. Oto krótka fotorelacja z przebiegu wykonywania pracy.

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: 48 612 80 90. Informacje również na szkolnej stronie internetowej: zielone.eu

Łącza zewnętrzne