Oferta kształcenia

Skierowana jest do uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami, z autyzmem

Dysponujemy

Biblioteką i czytelnią multimedialną, pracowniami komputerowymi, dużą salą gimnastyczną, siłownią, dobrze wyposażoną salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata, boiskiem sportowym oraz terenem rekreacyjnym wokół szkoły

Profesjonalna kadra

Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającym podopiecznym naukę, opiekę i bezpieczeństwo.

Terapia logopedyczna

Logopeda kształtuje, doskonali mowę i umiejętności komunikowania się dziecka poprzez różne zabawy stymulujące rozwój mowy, ćwiczenia usprawniające pracę aparatu mowy, ćwiczenia artykulacyjne, fonacyjne,  słuchowe, prozodii wypowiedzi, wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek, ćwiczenia rozwijające i bogacące zasób słów w słowniku biernym i czynnym, ćwiczenia zwiększające spontaniczną aktywność słowną,  rozwijające umiejętność wypowiadania się zdaniami.

Logopeda daje wskazówki dla rodziców, jak pracować z dzieckiem.

 

W terapii logopedycznej wykorzystywane są metody:

  • masażu logopedycznego;
  • logo rytmiki;
  • ćwiczeń relaksacyjnych;
  • muzykoterapii;
  • czytania globalnego;
  • metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
  • metoda psychostymulacyjna (z rytmogestami i kreacjami ruchowymi);
  • metoda komunikacji alternatywnej-program językowy Makaton;
  • metoda behawioralna.

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: 48 612 80 90. Informacje również na szkolnej stronie internetowej: zielone.eu

Łącza zewnętrzne