Oferta kształcenia

Skierowana jest do uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami, z autyzmem

Dysponujemy

Biblioteką i czytelnią multimedialną, pracowniami komputerowymi, dużą salą gimnastyczną, siłownią, dobrze wyposażoną salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata, boiskiem sportowym oraz terenem rekreacyjnym wokół szkoły

Profesjonalna kadra

Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającym podopiecznym naukę, opiekę i bezpieczeństwo.

Co to takiego ACC?

Październik to miesiąc, który na całym świecie jest poświęcony AAC. „A co to takiego?” – może ktoś zapyta. AAC, czyli alternative and augmentativecommunication, oznacza komunikację zastępczą (alterntivecommunication) i wspomagającą (augmentativecommunication). Obecnie terminu AAC używa się w Polsce coraz powszechniej.

 

Jako podsumowanie całego miesiąca października chcemy Państwu przybliżyć nasze działania związane z rozwojem komunikacji alternatywnej i wspomagającej wśród uczniów naszej szkoły.

 

Użytkownikami AAC są osoby, które z różnych względów nie są w stanie posługiwać się mową dźwiękową lub nie są w stanie posługiwać się nią w sposób efektywny, w stopniu zrozumiałym dla otoczenia (m.in. osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, głuchoniewidome).

Czytaj więcej: Co to takiego ACC?

Podsumowanie akcji AAC

Październik to miesiąc, który na całym świecie jest poświęcony AAC. „A co to takiego?” – może ktoś zapyta. AAC, czyli alternative and augmentativecommunication, oznacza komunikację zastępczą (alterntivecommunication) i wspomagającą (augmentativecommunication). Obecnie terminu AAC używa się w Polsce coraz powszechniej.

Czytaj więcej: Podsumowanie akcji AAC

Październik miesiącem AAC

W związku z obchodami Międzynarodowego Miesiąca AAC chcemy Państwu przybliżyć pracę naszych uczniów oraz terapeutów w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych. Dziś pokażemy fragmenty strategii komunikacyjnych, które są opracowywane pod kierunkiem dr Magdaleny Grycman. Zapraszamy do oglądania.

Podsumowanie akcji ,,Październik miesiącem AAC"

Właśnie zakończył się miesiąc październik, który jest Międzynarodowym Miesiącem AAC. Celem miesiąca jest szerzenie świadomości istnienia wielu różnych sposobów w jaki porozumiewają się ludzie używając pomocy komunikacyjnych. Nasi niektórzy uczniowie zamiast wypowiadanych słów i zdań mogą używać znaków graficznych (piktogramów, obrazków, symboli), znaków manualnych (gestów) lub znaków przestrzenno-dotykowych (np. przedmiotów). Dzięki temu mogą dokonywać wyborów, podejmować decyzje, pytać, opowiadać, wyrażać myśli i uczucia – pokonywać bariery w porozumiewaniu się i stawać się niezależnymi.

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: 48 612 80 90. Informacje również na szkolnej stronie internetowej: zielone.eu

Łącza zewnętrzne