Oferta kształcenia

Skierowana jest do uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami, z autyzmem

Dysponujemy

Biblioteką i czytelnią multimedialną, pracowniami komputerowymi, dużą salą gimnastyczną, siłownią, dobrze wyposażoną salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata, boiskiem sportowym oraz terenem rekreacyjnym wokół szkoły

Profesjonalna kadra

Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającym podopiecznym naukę, opiekę i bezpieczeństwo.

Pedagog wczesnego wspomagania

Jedną z form pomocy realizowaną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju są zajęcia wielozmysłowej stymulacji rozwoju prowadzone przez pedagoga. Ich celem jest rozwijanie posiadanych przez dziecko umiejętności, usprawnianie zaburzeń funkcji  wzrokowych i słuchowych, stymulacja rozwoju poznawczego, doskonalenie dużej i małej motoryki, a przede wszystkim  ćwiczenie funkcjonalnego wykorzystania posiadanych oraz nabywanych wiadomości i umiejętności.

Metody pracy są indywidualnie dostosowane do każdego dziecka, jego możliwości, poziomu rozwoju, rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz poziomu komunikacji.

 

Stosujemy elementy  następujących metod:

 • Ruchu Rozwijającego W. Sherborn, 
 • Kinezjologii edukacyjnej,
 • Terapii ręki,
 • Rozwijania funkcji wzrokowych Marianne Frostig,
 • Zabaw fundamentalnych,
 • Niedyrektywnej terapii zabawą.

 

W przypadku dzieci niemówiących stosowane są alternatywnych metod komunikacji.

 

Ponadto stosuje się:

 • gry i zabawy ruchowe
 • zabawy paluszkowe,
 • ćwiczenia manualne i graficzne,
 • zabawy i ćwiczenia słuchowo-językowe,
 • gry i zabawy ogólnorozwojowe,
 • rożne techniki plastyczne.

 

Celem pobudzenia zmysłów, wyciszenia i relaksacji korzystamy także z Sali Doświadczania Świata.

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: 48 612 80 90. Informacje również na szkolnej stronie internetowej: zielone.eu

Łącza zewnętrzne