Oferta kształcenia

Skierowana jest do uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami, z autyzmem

Dysponujemy

Biblioteką i czytelnią multimedialną, pracowniami komputerowymi, dużą salą gimnastyczną, siłownią, dobrze wyposażoną salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata, boiskiem sportowym oraz terenem rekreacyjnym wokół szkoły

Profesjonalna kadra

Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającym podopiecznym naukę, opiekę i bezpieczeństwo.

Psycholog

Podstawowym celem pracy psychologa jest wspieranie rozwoju dziecka oraz optymalizacja funkcjonowania jego i rodziny. Prowadzone w naszej placówce zajęcia adresowane są do dzieci z:

 • niepełnosprawnością sensoryczną i motoryczną,
 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • trudnościami w sferze społeczno-emocjonalnej,
 • trudnościami w uczeniu się.

  

Gabinet psychologiczny jest bezpiecznym, przyjaznym miejscem, z bogatym zasobem pomocy terapeutycznych. Stosowane techniki i metody pracy są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

 

W zależności od potrzeb dziecka oferujemy:

1. Indywidualne zajęcia terapeutyczne - ocena mocnych i słabszych sfer rozwoju, określenie potrzeb rozwojowych, sesje ćwiczeń wraz z zadaniami domowymi wspierającymi rozwój w zakresie:

 • funkcji poznawczych (spostrzegania, myślenia, uwagi, pamięci),
 • kompetencji językowych i komunikacji,
 • umiejętności społecznych,
 • sfery emocjonalno-motywacyjnej,
 • samodzielności i funkcji adaptacyjnych,
 • motoryki małej (manipulacja, precyzja ruchu, koordynacja wzrokowo-ruchowa, wzrokowo-słuchowo-ruchowa),
 • motoryki dużej (złożone układy ruchu).

 

2. Indywidualne konsultacje z rodzicami - pomoc w zakresie zgłaszanych potrzeb, współpraca z innymi placówkami wspierającymi rodzinę (na wniosek rodzica)

3. Psychoedukacja – ukierunkowana na nabywanie przez rodziców wiedzy i umiejętności przydatnych w wspieraniu rozwoju dziecka, podnoszenie kompetencji do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi

4. Zajęcia grupowe dla dzieci – wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalno-motywacyjnego dzieci.

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: 48 612 80 90. Informacje również na szkolnej stronie internetowej: zielone.eu

Łącza zewnętrzne