Oferta kształcenia

Skierowana jest do uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami, z autyzmem

Dysponujemy

Biblioteką i czytelnią multimedialną, pracowniami komputerowymi, dużą salą gimnastyczną, siłownią, dobrze wyposażoną salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata, boiskiem sportowym oraz terenem rekreacyjnym wokół szkoły

Profesjonalna kadra

Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającym podopiecznym naukę, opiekę i bezpieczeństwo.

Rehabilitacja ruchowa

Głównym celem rehabilitacji ruchowej jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia naszym wychowankom. W trakcie współpracy wykorzystuje się różne metody terapeutyczne diagnozując i dopasowując możliwe terapie do potrzeb osoby niepełnosprawnej. 

Do terapii wykorzystuje się ruch jako środek leczniczy. Tak zwana kinezyterapia jako jeden z elementów fizjoterapii uwzględnia indywidualną pracę terapeuty z osobą niepełnosprawną w celu przywrócenia utraconych funkcji ruchowych, bądź ich poprawę. Głównym sposobem pracy są ćwiczenia ruchowe czynne i bierne prowadzone z pomocą terapeuty. 

 

W ramach rehabilitacji ruchowej szkoła oferuje:

  • Indywidualne zajęcia usprawniające w różnych jednostkach chorobowych 
  • Gimnastykę korekcyjną
  • Usprawnianie metodą Bobath 
  • Integrację sensoryczną 
  • Naświetlanie lampą Sollux 
  • Masaż
  • Kinesiotaping

 

Nasi podopieczni pod okiem naszych terapeutów mają możliwość rozwijać i zwiększać swoją sprawność ruchową. Zarówno dzieci młodsze jak i dzieci starsze bez względu na pochodzenie i rodzaj zaburzeń ruchowych znajdą tu pomoc na miarę swoich potrzeb.

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: 48 612 80 90. Informacje również na szkolnej stronie internetowej: zielone.eu

Łącza zewnętrzne