Oferta kształcenia

Skierowana jest do uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami, z autyzmem

Dysponujemy

Biblioteką i czytelnią multimedialną, pracowniami komputerowymi, dużą salą gimnastyczną, siłownią, dobrze wyposażoną salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata, boiskiem sportowym oraz terenem rekreacyjnym wokół szkoły

Profesjonalna kadra

Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającym podopiecznym naukę, opiekę i bezpieczeństwo.

Szkoła branżowa I stopnia

W szkole funkcjonuje Branżowa Szkoła I stopnia. Młodzież kształci się w zawodzie cukiernik. Pozwala im to na zdobycie umiejętności sporządzania podstawowych wyrobów cukierniczych oraz dekorowania i porcjowania produktów. Praktyki zawodowe odbywają się w szkolnej pracowni cukierniczej. Ukończenie szkoły i pozytywny wynik egzaminu końcowego: teoretycznego i praktycznego gwarantuje uzyskanie dyplomu cukiernika i umożliwia podjęcie pracy w tym zawodzie.
Dodatkowo uczniowie korzystają z zajęć rewalidacyjnych: zajęcia logopedyczne i muzyczne. Do dyspozycji uczniów jest również psycholog szkolny.

Wiek ucznia w szkole: po ukończeniu szkoły podstawowej do 24 roku życia.
Liczba oddziałów: 1

 

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: 48 612 80 90. Informacje również na szkolnej stronie internetowej: zielone.eu

Łącza zewnętrzne